hr statistieken

Hoe vaak moet men gemiddeld solliciteren in Nederland voor één baanaanbod? Hoeveel kost het om iemand aan te nemen? Hoelang duurt het aannemen van een werknemer?

Zou het niet fantastisch zijn als er één grote collectie samengesteld zou worden met alle statistieken omtrent HR, recruitment en solliciteren?

Geen zorgen!

In dit artikel hebben we letterlijk alle relevante statistieken verzameld, zodat jij kan zien hoe het recruitmentproces er in cijfers uitziet.

De 25 Belangrijkste Human Resource statistieken

Recruiters scannen een CV gemiddeld in 7 seconden en maken dan een eerste 'fit/no-fit' beslissing.

Er zijn in Nederland gemiddeld 18 sollicitaties nodig voor één sollicitatiegesprek

In totaal zijn er 54 sollicitaties nodig voordat er één baanaanbod uit voortvloeit

%

87% van de recruiters gebruikt LinkedIn voor het checken van kandidaten

 • Recruiters scannen een CV gemiddeld in 7 seconden (TheLadders).
 • Er zijn in Nederland gemiddeld 18 sollicitaties nodig voor één sollicitatiegesprek (Werf-en, 2018).
 • In totaal zijn er 54 sollicitaties nodig voordat er één baanaanbod uit voortvloeit (Werf-en, 2018).
 • De gemiddelde kandidaat moet door 3 sollicitatiegesprekken heen om ergens aangenomen te worden (Werf-en, 2018).
 • 60% van de werkzoekende heeft weleens een slechte ervaring gehad. 72% van de kandidaten met een slechte candidate experience heeft dat in het openbaar gedeeld (Werf-en, 2018).
 • 87% van de recruiters gebruikt LinkedIn voor het checken van kandidaten (Jobvite, 2016).
N

De gemiddelde ‘time-to-hire’ komt neer op 62 kalenderdagen

De gemiddelde ‘time-to-fill’ komt neer op 42 kalenderdagen

De gemiddelde ‘cost-per-hire’ komt neer op €4.494

 • Eén recruiter heeft gemiddeld 13 vacatures in zijn portefeuille (Intelligence-group, 2020).
 • De gemiddelde ‘time-to-hire’ komt neer op 62 kalenderdagen (Intelligence-group, 2020).
 • De gemiddelde ‘time-to-fill’ komt neer op 42 kalenderdagen (Intelligence-group, 2020).
 • De gemiddelde ‘cost-per-hire’ komt neer op €4.494 (Intelligence-group, 2020).
 • 91% van de werkgevers geeft de voorkeur aan kandidaten met werkervaring (NACE Job Outlook, 2017).
 • 87% van de Millenials vindt doorgroeimogelijkheden belangrijk in hun keuze voor een baan (Gallup, 2016).
 • 79% van de werknemers die ontslag nam voelde zich ondergewaardeerd (O.C. Tanner, 2019).
 • 61% van de bedrijven verwachten een salarisverhoging te geven in 2021 (Robertwalters, 2021).
 • 62% van de professionals zoeken naar een nieuwe baan in 2021 (Robertwalters, 2021).
 • 34% van de recruiters en selecteurs lezen de sollicitatiebrief niet. Het CV is vaak al niet overtuigend genoeg. Het CV wordt namelijk door slechts 16% overgeslagen. Het CV is dus belangrijker dan een sollicitatiebrief (SimplyHired, 2018).
 • Circa 66% van de werkenden wil zelf meer digitale vaardigheden opdoen, om te zorgen dat ze inzetbaar blijven in de toekomst (Randstad, 2019).
 • Sollicitanten met een niet-Nederlandse afkomst hebben 40% minder kans om een reactie te krijgen op een sollicitatie (Universiteit Utrecht, 2018).
 • 40% van de HR-medewerkers heeft zich weleens schuldig gemaakt aan leeftijdsdiscriminatie (Unique, 2019).
 • Een vacaturetekst met circa 300 woorden scoort 8.4% beter dan gemiddeld (LinkedIn, 2018).
 • Mannen solliciteren 13% eerder dan vrouwen (LinkedIn, 2018).
 • Sollicitanten met een bacheloropleiding solliciteren 23% eerder op een baan waarbij ze thuis kunnen werken dan hoger opgeleiden (LinkedIn, 2021).
 • 79% van de sollicitanten geeft aan social media te gebruiken in hun zoektocht naar een baan. Dit percentage stijgt naar 86% onder jonge sollicitanten (LinkedIn, 2020).
 • 85% van de banen worden vervuld door middel van netwerken (LinkedIn). 85% 85%
 • 34% van de recruiters en selecteurs lezen de sollicitatiebrief niet (CV niet overtuigend genoeg). 34% 34%
 • 62% van de professionals zoeken naar een nieuwe baan in 2021. 49% 49%
 • 79% van de sollicitanten geeft aan social media te gebruiken in hun zoektocht naar een baan. 34% 34%

Arbeidsmarkt statistieken

%

Het werkloosheidspercentage ligt in Q1 van 2021 op 3,5%.

%

Percentage aantal langdurig werklozen (langer dan 1 jaar)

Er zijn 115.140 actief werkzoekende in Q2 van 2023

De verwachte zoekduur voor een baan bedraagt 3.1 maanden in Q2 van 2023

 • Het werkloosheidspercentage ligt in het eerste kwartaal van 2021 op 5,1%. De werkloze beroepsbevolking bestond uit 374 duizend personen (CBS, 2021).
 • Het aantal langdurig werklozen (langer dan 1 jaar werkloos) bedraagt 24% van het totaal aantal werklozen (ongeveer 90 duizend personen) in het eerste kwartaal van 2021 (CBS, 2021).
 • Kwartaal 2 van 2021 kent 917 duizend actief werkzoekenden (Intelligence-group, 2021).
 • De verwachte zoekduur voor een baan bedraagt 4.1 maanden in het tweede kwartaal van 2021 (Intelligence-group, 2021).
 • Gemiddeld zijn er 54 sollicitaties nodig om één baanaanbod te ontvangen (Werf-en, 2018).
 • In het eerste kwartaal van 2021 stonden er 248 duizend vacatures open (CBS, 2021).
 • In het tweede kwartaal van 2021 vonden 1,4 miljoen mensen ander werk (Intelligence-group, 2021).
 • De gemiddelde werkweek is al tien jaar vrijwel onveranderd 31 uur (CBS, 2021).
 • Een Nederlander werkt gemiddeld 1.612 uur per jaar (CBS, 2021).
 • Een derde van de werknemers werkt 10 jaar of langer bij dezelfde werkgever (CBS, 2021).
 • 46.4% van de werkzame beroepsbevolking is latent werkzoekend (Intelligence-group, 2021) 46.4% 46.4%
 • 22% van de starters maakt zich zorgen over de eigen loopbaan (Nationale vacaturebank, 2021) 22% 22%
 • 49% van de Nederlanders willen ook na corona thuis blijven werken (Nationale vacaturebank, 2021) 49% 49%
 • 34% van de Nederlanders geeft aan zich beter te kunnen concentreren wanneer zij thuiswerken (Intermediair, 2021). 34% 34%
 • Ruim 25% van de starters heeft moeite met het behouden van een baan (Plan bureau leefomgeving, 2019) 25% 25%

Sollicitatiegesprek statistieken

Er zijn in Nederland gemiddeld 18 sollicitaties nodig voor één sollicitatiegesprek

In totaal zijn er 54 sollicitaties nodig voordat er één baanaanbod uit voortvloeit

%

55% van de recruiters waardeert het als de sollicitant het gesprek opvolgt met een telefoontje of email

%

93% van de selecteurs stelt het niet op prijs als een sollicitant te laat komt

 • Er zijn in Nederland gemiddeld 18 sollicitaties nodig voor één sollicitatiegesprek (Werf-en, 2018).
 • In totaal zijn er 54 sollicitaties nodig voordat er één baanaanbod uit voortvloeit (Werf-en, 2018).
 • Op tijd komen voor het sollicitatiegesprek is belangrijk. 75% van de recruiters geeft zelfs aan het prettig te vinden als de sollicitant wat te vroeg komt (SimplyHired, 2018).
 • Zorg er vooral voor dat je niet te laat komt. 93% van de selecteurs stelt dit niet op prijs (SimplyHired, 2018).
 • Moet je bellen of mailen na een sollicitatiegesprek? De meningen zijn verdeeld. 55% van de recruiters waardeert het als de sollicitant het gesprek opvolgt met een telefoontje of email (SimplyHired, 2018).
 • Een kandidaat die tijdens het sollicitatiegesprek handgebaren gebruikt wordt sneller aangenomen. Het heeft een positieve invloed op de waargenomen overtuigingskracht en competentie van de kandidaat (Radboud Universiteit, 2021).

CV statistieken

%

81% van de recruiters vindt een masterdiploma een pluspunt op het CV

%

71% van de recruiters wordt blij van een apart kopje met vaardigheden op het CV

%

Grammatica- en spelfouten wordt door 80% van de recruiters als negatief ervaren

%

Een portfolio of voorbeelden van eerder werk wordt door 83% van de recruiters als positief ervaren

 • Recruiters hechten veel waarde aan opleidingen. Zo vindt 81% een masterdiploma een pluspunt op het CV. 80% vindt een bachelorsdiploma een pluspunt (SimplyHired, 2018).
 • 71% van de recruiters wordt blij van een apart kopje met vaardigheden op het CV (SimplyHired, 2018).
 • Grammatica- en spelfouten wordt door 80% van de recruiters als negatief ervaren (SimplyHired, 2018).
 • Een portfolio, portfolio cv of voorbeelden van eerder werk wordt door 83% van de recruiters als positief ervaren (SimplyHired, 2018).
 • Nevenactiviteiten of vrijwilligerswerk op het CV kunnen de kans op een sollicitatiegesprek met 16.7% laten toenemen (SimplyHired, 2018).

Conclusie

In dit artikel heb je een overzicht van de meest relevante statistieken gevonden op het gebied van solliciteren, CV’s, arbeidsmarkt en Human Resource. Voel je vrij om aanvullingen op deze statistieken en cijfers aan te leveren. Neem daarvoor contact met ons op. Voel je daarnaast ook vrij om deze gegevens in je eigen blogs, artikelen en publicaties te gebruiken!

Lerensolliciteren redactie
Lerensolliciteren redactie

Op Lerensolliciteren hebben we al honderden mensen aan een baan geholpen. In onze blogs delen we tips van HR- en carrière-experts die jou helpen een baan-winnend cv te maken.