onderzoek-chatgpt-werkzoekende

ChatGPT viert zijn eerste verjaardag – Hoera! Het afgelopen jaar heeft de wereld van AI grote stappen gezet, en ChatGPT speelt daar een centrale rol in. Ook op het gebied van HR en werving en selectie wordt het inmiddels breed ingezet. Voor ons als sollicitatieplatform genoeg aanleiding om eens te onderzoeken hoe vaak ChatGPT wordt gebruikt door werkzoekende én hoe effectief het is. De resultaten zijn in ieder geval veelbelovend: een significant percentage van de sollicitanten meldt meer succes na het inzetten van AI.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek:

  • 1 op de 4 sollicitanten gebruikt ChatGPT voor hun cv, sollicitatiebrief of interviewvoorbereiding.
  • Maar liefst 65% zet ChatGPT in voor het schrijven van hun cv en/of sollicitatiebrief.
  • 72% van de respondenten meldt vaker te worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken na gebruik van ChatGPT.
  • 68% werd uitgenodigd voor een gesprek met materialen geschreven met behulp van ChatGPT.
  • 53% van de sollicitanten werd aangenomen na ChatGPT te hebben gebruikt gedurende de sollicitatieprocedure.
  • 64% geeft aan zelfverzekerder te zijn tijdens het sollicitatieproces dankzij het gebruik van ChatGPT.

De cijfers illustreren duidelijk dat het gebruik van AI/ChatGPT als waardevol hulpmiddel wordt ingezet door werkzoekenden. ChatGPT helpt niet alleen bij het creëren van overtuigende cv’s en sollicitatiebrieven, maar versterkt ook het zelfvertrouwen van sollicitanten. Hieronder worden de belangrijkste onderzoeksresultaten verder toegelicht.

1 op de 4 sollicitanten gebruikt ChatGPT

Van de 1000 respondenten hebben circa 25% van de respondenten aangegeven ChatGPT te gebruiken voor ondersteuning bij het schrijven van hun cv, sollicitatiebrief of voor het voorbereiden van (telefonische)interviews en sollicitatiegesprekken.

  • 65% van de respondenten gebruikt ChatGPT voor het schrijven van het cv.
  • 45% van de respondenten gebruikt ChatGPT voor het schrijven van de sollicitatiebrief.
  • 30% van de respondenten geeft zelfs aan ChatGPT te gebruiken voor het voorbereiden op sollicitatiegesprekken.

72% meldt vaker te worden uitgenodigd op gesprek

Dit wijst op de effectiviteit van de door ChatGPT geschreven cv’s en sollicitatiebrieven. Van de sollicitanten die aangaven vaker uitgenodigd te worden op sollicitatiegesprek (72%), rapporteerde 66% een lichte stijging en 26% een aanzienlijke toename in het aantal reacties.

Wat maakt de documenten die geschreven worden door ChatGPT zo goed en overtuigend? Francesco Plas (sollicitatietrainer bij het UWV) heeft daar wel ideeën over. ‘Mensen doen zichzelf vaak tekort op hun cv’, zegt Francesco. ‘Ze vermelden bijvoorbeeld vaardigheden niet, omdat ze simpelweg vergeten dat ze die hebben. Of ze beseffen niet dat die skills relevant zijn. Daar kan een AI-tool als ChatGPT goed bij helpen’.

De kwaliteit van de gegenereerde teksten worden vaak zo goed beschouwd, dat gebruikers nauwelijks meer aanpassingen hoeven te maken.

geschreven-teksten-chatgpt

68% werd uitgenodigd op sollicitatiegesprek

Niet alleen melden sollicitanten dus een toename in het aantal reacties van bedrijven, de meerderheid wordt ook daadwerkelijk op sollicitatiegesprek uitgenodigd. 68% geeft aan uitgenodigd te zijn geweest op sollicitatiegesprek met documenten die zijn geschreven met behulp van ChatGPT. 53% geeft aan daadwerkelijk te zijn aangenomen.

Ook voor het voorbereiden op sollicitatiegesprekken kan ChatGPT handig worden ingezet. ‘Wie goed voorbereid een sollicitatiegesprek instapt, heeft een grotere kans op succes’, zegt Francesco. ‘Zorg dat je weet wat je van het gesprek kan verwachten. Dan lukt het om goede antwoorden te geven en duidelijk te onderbouwen wat jij te bieden hebt. Daar kan een tool als ChatGPT goed bij helpen’. En dat het vertrouwen geeft, bleek ook uit het onderzoek. Zo gaf 64% aan zelfverzekerder te zijn door de hulp en gesprekken die gevoerd zijn met ChatGPT.

resultaten-chatgpt-gebruik-sollicitanten

3 op de 10 recruiters was niet op de hoogte van het gebruik van ChatGPT

Ongeveer 30% van de respondenten gaf aan dat recruiters, voor zover zij wisten, geen weet hadden van hun gebruik van ChatGPT. Daarentegen gaf ongeveer twee derde van de respondenten aan dat de betrokken recruiters zich wél bewust waren van het feit dat zij ChatGPT hadden ingezet voor het opstellen van hun cv en/of sollicitatiebrief.

Veruit het overgrootste deel gaf echter aan dat dit verder geen invloed heeft gehad op het krijgen van een baanaanbod.

De valkuil waar sollicitanten voor moeten waken

ChatGPT kan je dus zeker meer baankans opleveren. Toch heeft het ook een keerzijde. Hobie van Wezel, een ervaren recruiter, benadrukt dat terwijl AI een krachtig hulpmiddel kan zijn, sollicitanten wel moeten oppassen met het gebruik ervan: ‘Waar sollicitanten voor moeten waken is dat zij ChatGPT niet te veel laten leiden. Je hebt soms kandidaten die ChatGPT heel mooi laten schrijven en hun vaardigheden super gelikt op papier laat zetten, alleen dit vervolgens mondeling niet kunnen toelichten. Dan vallen ze wel keihard door de mand.’

Er is dus niks mis met het gebruik van AI voor ondersteuning bij het schrijven van je cv of sollicitatiebrief, zolang het maar bij ondersteuning blijft.

Methode van onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van sollicitatieplatform Lerensolliciteren door het enquêteplatform ‘Pollfish’. In totaal hebben 1000 deelnemers de volledige enquête ingevuld. Alle deelnemers zijn gefilterd op demografische kenmerken om er zeker van te zijn dat ze momenteel betaald werk hadden of recent werk zochten.

Lerensolliciteren redactie
Lerensolliciteren redactie

Op Lerensolliciteren hebben we al honderden mensen aan een baan geholpen. In onze blogs delen we tips van HR- en carrière-experts die jou helpen een baan-winnend cv te maken.