religie op cv

Ben je aan het twijfelen om je geloof of religie op je CV te vermelden?

In veruit de meeste gevallen is het niet verstandig om je geloof of religie te vermelden. 

Waarom niet?

Onderzoek toont aan dat je hiermee 38% minder kans maakt op een sollicitatiegesprek.

In sommige gevallen kan het echter in je voordeel werken.

Dus, wanneer vermeld je het wel en wanneer niet?

In deze blog lees je alles wat je moet weten over het vermelden van religie op je cv.

Wanneer vermeld je een religie of geloof op je CV?

Over het algemeen vermeld je geen religie of geloof op je CV. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen. Zo kun je een religie of geloof op je CV vermelden als het een meerwaarde is voor jouw sollicitatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een leerkracht op een katholieke/ islamitische school.

Het is in ieder geval niet verplicht om je geloof op je CV te vermelden.

Onderaan de streep is het een persoonlijke keuze die je zelf zult moeten maken.

Echter, het is sterk af te raden om geloof op je CV te vermelden om de simpele reden dat je kans loopt om gediscrimineerd te worden.

De AWGB en de praktijk

De AWGB is een uitwerking van artikel 1 van de grondwet.

Hierin is opgenomen dat Nederlanders in gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden.

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht of welk ander grond dan ook is niet toegestaan.

In de praktijk is het echter helaas moeilijk te bewijzen.

Daarnaast is het aangetoond dat je 38% minder kans hebt om uitgenodigd te worden op sollicitatiegesprek wanneer je een religie of geloof op je CV vermeldt (bron).

Zoals aangegeven raden we dus af om religie op je CV te vermelden, tenzij het een meerwaarde is voor jouw CV.

Geloof op je CV: wanneer wel en wanneer niet?

Redenen om geen religie of geloof op je CV vermelden:

 • Recruiters en werkgevers willen jouw geloof vaak helemaal niet weten. Zoals in het vorige kopje aangegeven is het bij de wet verboden om te discrimineren op basis van religie. Je wilt een werkgever of recruiter ook helemaal niet in de positie zetten dat geloof een probleem kan worden tijdens het sollicitatieproces.
 • Jouw religieuze overtuigingen zijn (in de meeste gevallen) geen onderdeel van de arbeid dat je moet verrichten en daarmee compleet overbodig om te benoemen.
 • Het neemt waardevolle ruimte op je CV in beslag. Je moet het al doen met slechts 1 of 2 A4’tjes. Als jouw geloofsovertuiging niet relevant is voor de functie, kun je het maar beter weglaten.
 • Een studie heeft aangetoond dat je 38% minder kans maakt om uitgenodigd te worden op sollicitatiegesprek wanneer je geloof op je CV vermeldt.

Redenen om juist wel religie of geloof op je CV vermelden:

 • Je solliciteert op een functie bij een kerk of een andere religieuze organisatie.
 • Je hebt jouw kennis en ervaring opgedaan bij een religieus onderwijsinstituut, religieuze non-profit of soortgelijke organisatie en je wilt deze ervaringen in je CV opnemen. In dat geval moet de nadruk liggen op hetgeen je geleerd hebt en niet je geloof.
 • Je hebt specifiek gezocht naar organisaties waarvan je weet dat ze jouw geloof hoog in het vaandel hebben zitten. Je wilt graag je geloof laten zien om aan te geven dat deze overeenkomen met de kernwaarden van de betreffende organisatie.

Op basis van deze redenen zul je zelf de keuze moeten maken of je religie op je CV wilt vermelden of dat je het beter weg kan laten.

Zoals aangegeven zijn er een aantal banen waarbij het een meerwaarde kan zijn om je geloof te vermelden.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden:

Banen met een religieuze achtergrond

Voor sommige banen kan geloof en religie een meerwaarde zijn om te vermelden.

Hierbij kun je denken aan:

 • Leerkracht Islamitisch Godsdienstig Vormingsonderwijs
 • Leerkracht op een katholieke/ christelijke school
 • Instellingen op godsdienstige en levensbeschouwelijke grondslag
 • Vrijwilliger bij een joods museum
 • Maatschappelijk werker bij een religieuze organisatie

Wanneer kun je jouw religie op je CV beter weglaten?

Jouw CV is een marketinginstrument die een recruiter of werkgever ervan moet overtuigen dat jij dé geschikte kandidaat bent voor een functie.

Je verkoopt jouw toegevoegde waarde (je kennis en ervaring) als het ware aan het bedrijf.

Uiteraard selecteren recruiters op deze kennis en ervaring, maar ze willen ook weten met wie ze te maken hebben.

Onderdelen op je CV als personalia, hobby’s en interesses, vaardigheden en het persoonlijk profiel laten al een deel zien van de mens achter het CV.

Jouw geloof kan daar ook een onderdeel van zijn.

Wanneer is het beter om je geloof niet te vermelden op je CV?

Onderstaand schetsen we 3 situaties waarin je het beter weg kan laten.

1. Je solliciteert op een functie waarbij religie geen rol speelt

Wanneer geloof geen rol speelt in het uitvoeren van jouw werkzaamheden, is het verstandig om hierover niks in je CV te zetten. Denk hierbij aan marketingmedewerker, accountmanager, vrachtwagenchauffeur, etc.

2. Wanneer je jouw geloof liever privé houdt

Geloof is in principe een privézaak die je wellicht liever ook privé houdt en niet gelijk deelt met al je collega’s. Het is zeker niet verplicht om je geloof te vermelden. De keuze is dus geheel aan jou.

3. Vermijden van vooroordelen en discriminatie

Misschien nog wel de belangrijkste reden kan zijn dat je discriminatie probeert te voorkomen. Zoals eerder vermeld heeft onderzoek aangetoond dat geloof vermelden op je CV de kans op een sollicitatiegesprek met 38% verminderd. In de meeste gevallen kun je het dus maar beter niet vermelden.

Hoe vermeld je jouw religie op je CV?

Heb je toch besloten om jouw geloof wel op je CV te vermelden omdat je van mening bent dat het een meerwaarde kan zijn voor jouw CV?

Je kan jouw geloof op drie manieren in jouw CV verwerken:

1. Bij je persoonlijke gegevens

Elk CV bevat een stukje met jouw personalia. Hierbij kun je denken aan gegevens als: voor- en achternaam, geboortedatum, adres (of woonplaats), e-mail en telefoonnummer.

Je kunt ervoor kiezen om bij deze gegevens jouw geloofsovertuiging te vermelden.

2. Bij het stukje over jezelf

Het persoonlijk profiel is een kort stukje waar je meer vertelt over jezelf. Deze staat vaak helemaal bovenaan je CV.

Het CV is al een redelijk formeel documentje. Het persoonlijk profiel wordt gebruikt om net iets meer van de mens achter het CV laten zien.

Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen:

Ik vind het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Mensen zijn tot veel in staat als ze het juiste steuntje in de rug krijgen. Ik probeer mijn christelijke levensvisie hiervoor in te zetten door anderen een luisterend oor te bieden.

3. Bij je werkervaring of opleidingen

Je kunt ook jouw levensvisie uit je werkervaring of opleidingen laten merken. Uiteraard moet de focus liggen op de kennis en ervaring die hebt opgedaan. Maar als je leerkracht bent geweest bij een katholieke school zou je dit bijvoorbeeld kunnen vermelden.

Religie of geloof op je CV vermelden—Samenvatting

Uiteindelijk is de keuze of je het wel of niet vermeldt helemaal aan jou.

Ben je van mening dat het iets kan toevoegen aan je CV? Voeg het dan toe.

In alle andere gevallen kun je het beter weglaten.

Lerensolliciteren redactie
Lerensolliciteren redactie

Op Lerensolliciteren hebben we al honderden mensen aan een baan geholpen. In onze blogs delen we tips van HR- en carrière-experts die jou helpen een baan-winnend cv te maken.