Home » Solliciteren tijdens ziekte: Jouw rechten & plichten
solliciteren-tijdens-ziekte

Je leven verandert drastisch wanneer je ernstig ziek wordt. Er zijn nieuwe dingen die je graag wil doen. Maar er zijn ook dingen die je niet meer kan (of wilt) doen. Zo geldt dat ook voor je carrière. Solliciteren tijdens ziekte kan lastig zijn. In dit artikel brengen we je graag op de hoogte van je rechten en plichten wanneer je wil gaan solliciteren als je ziek bent en hoe je dit het beste kan aanpakken.

Kun je solliciteren als je ziek bent?

Je kunt zeker solliciteren als je ziek bent. Het is wel belangrijk dat je (samen met een bedrijfsarts) nadenkt over beperkingen die je kan ondervinden in de functie waar je op wil solliciteren. Hier zul je met een potentiële werkgever dan ook open en eerlijk over moeten praten.

Dit zijn jouw rechten en plichten als je wil gaan solliciteren tijdens ziekte:

 • Je bent tijdens een sollicitatie niet verplicht om te vermelden dat je ziek bent. Je bent wel verplicht om beperkingen aan te geven als gevolg van ziekte die een negatieve invloed kunnen hebben op het uitoefenen van arbeid.
 • Bij een eventuele medische keuring wordt er alleen gekeken of je een bepaalde functie goed kunt uitoefenen. Een uitslag kan geschikt of ongeschikt zijn.
 • Een aanstellingskeuring is een onderzoek door een arbodienst of bedrijfsarts naar de fysieke of psychische gezondheid van een sollicitant, als onderdeel van een sollicitatieprocedure. Deze is alleen toegestaan indien de functie risico’s kan opleveren voor de gezondheid of veiligheid van een werknemer of andere mensen (duikers, brandweermannen).
 • Een werkgever mag niet informeren naar jouw gezondheid/ medische situatie. Doet hij dit toch, dan kun je een klacht indienen bij de CKA.

Wat daarnaast nog wel belangrijk is om te weten, is dat wanneer je in de ziektewet zit een werkgever altijd mee moet werken aan jouw herstel en re-integratie. Als je na ziekte weer wil aan de bak wil bij jouw werkgever, mag hij verwachten dat jij er alles aan doet om jouw oude functie weer op te pakken. Als je jouw oude functie niet meer 100% kan uitoefenen, moet een werkgever meewerken om gepast arbeid voor je te vinden. Dit kan betekenen dat je bepaalde taken en verantwoordelijkheden niet meer hoeft uit te voeren, omdat jij vanwege jouw ziekte hier niet meer toe in staat bent.

Het is hiervoor belangrijk om met je werkgever goed te blijven communiceren wat wel en niet kan.

Hoe vermeld je ziekte in je CV?

Als je wil gaan solliciteren tijdens ziekte, zit je ongetwijfeld met de vraag of en eventueel hoe je dit in je CV behoort te vermelden. We hebben een heel artikel geschreven over een gat in je CV, maar hieronder delen we kort een aantal aandachtspunten.

Zoals eerder vermeld ben je niet verplicht om te vermelden dat je ziek bent geweest. Als je dit in je CV weglaat, kan het zijn dat je opeens een gat hebt van een aantal jaar. Dat valt natuurlijk wel direct op bij een werkgever. Dus hoe ga je hier slim mee om? Je kunt het beste het gat in je CV open en eerlijk verklaren.

Dit is hoe je een gat in je CV verklaart:

 1. Verklaar waarom je een gat in je CV hebt.
 2. Verzeker de recruiter of toekomstige werkgever dat het in het verleden ligt.
 3. Deel de ervaringen die je in de tussentijd hebt opgedaan en geleerd hebt.
 4. Houd je verklaring kort en krachtig. Bedenk hoe je het onderwerp van het gesprek kan veranderen als er een stilte valt.

Je kunt er maar beter open en eerlijk over zijn, want tijdens een sollicitatiegesprek komt het toch wel ter sprake. En als je een groot gat in je CV hebt staan zonder deze te verklaren loop je risico dat je niet eens wordt uitgenodigd op sollicitatiegesprek.

Ook interessant: Ziekte op je cv

Ziekmelden of doorwerken?

Je wordt ernstig ziek en staat ineens voor een keuze, ga je ziekmelden of blijf je doorwerken? In beiden gevallen gelden er een aantal rechten en plichten waar je van op de hoogte moet zijn:

Ziekmelden

Wanneer je (ernstig) ziek bent zijn er een aantal regels waar jij en jouw werkgever rekening mee moeten zullen houden:

 • Je dient je direct ziek te melden bij je werkgever.
 • Je hoeft de werkgever niet te informeren over de klachten aangezien hij niet naar medische informatie mag vragen.
 • Je werkgever mag informeren naar de verwachte ziekteduur en of er werkzaamheden zijn die als gevolg van ziekte in gevaar lopen.

Voor meer informatie raden we je aan dit artikel te lezen: Rechten en plichten tijdens ziekte.

Doorwerken

Wil je blijven doorwerken tijdens ziekte? Dan is dit natuurlijk mogelijk. Het kan natuurlijk voorkomen dat je niet meer alle uren kan maken die je voorheen maakte. Ook kan het zijn dat je niet meer in staat bent om alle taken en verantwoordelijkheden uit te voeren die je voorheen wel nog kon uitvoeren. In dat geval kun je in overleg met je werkgever vragen om een contractaanpassing en passend werk. Hieronder vind je een aantal belangrijke aandachtspunten:

 • Is je werk aangepast als gevolg van ziekte? Dan moet je arbeidscontract na 2 jaar worden aangepast. Een aanpassing in werk kan zich uitdrukken in taken en verantwoordelijkheden, maar ook de hoeveelheid uur die je werkt.
 • Het werk dat je na 2 jaar kunt uitvoeren (passende werk), wordt gezien als je nieuwe werk. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van je loon.

Kan ik ontslagen worden tijdens ziekte?

Het is een groot misverstand om te denken dat je tijdens ziekte niet ontslagen kan worden. Je bent een stuk beter beschermd voor ontslag tijdens ziekte, maar een ontslagverbod bestaat niet.

Als hoofdregel geldt: Ontslag tijdens ziekte is toegestaan, ontslag wegens ziekte is niet toegestaan. Deze regel kent een aantal uitzonderingen. De belangrijkste hiervan is dat ontslag wegen ziekte wel is toegestaan indien de periode van ziekte langer dan 2 jaar bedraagt.

In de volgende situaties kun je ontslagen worden tijdens ziekte:

 • Het bedrijf van je werkgever moet helemaal of deels sluiten vanwege financiële problemen.
 • Je weigert mee te werken aan de instructies van de werkgever.
 • Je weigert mee te werken aan de instructies van de bedrijfsarts gericht op re-integratie.
 • De bedrijfsarts heeft geconcludeerd dat je in staat bent passende arbeid te verrichten, maar dit weiger je.
 • Je weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak.

Kan ik mijn ontslag geven tijdens ziekte?

Het kan voorkomen dat je graag zelf ontslag wil nemen om een terugkeer naar je oude werk te vermijden. Maar je ontslag indienen tijdens ziekte brengen veel risico’s, rechten & plichten met zich mee.

Je kunt ontslag nemen tijdens je ziekte, echter is het vaak niet verstandig. Bij ziekte is je werkgever verplicht om minimaal 2 jaar loon door te betalen. Wanneer je zelf ontslag neemt tijdens ziekte, heb je geen recht meer op ziektewetuitkering. Je doet op dat moment dus afstand van salaris.

Hetzelfde geldt voor een WW-uitkering. Als je zelf ontslag neemt tijdens ziekte heb je ook geen recht meer op een WW-uitkering. Dit omdat je ziek bent en daarmee niet voldoet aan de eis dat je beschikbaar moet zijn om te werken.

Lerensolliciteren redactie
Lerensolliciteren redactie

Op Lerensolliciteren hebben we al honderden mensen aan een baan geholpen. In onze blogs delen we tips van HR- en carrière-experts die jou helpen een baan-winnend cv te maken.